ice-factory.pl - logo
menu

Sprzedaż suchego lodu - Łódź

Co to jest suchy lód?

Suchy lód jest to nic innego jak czysty dwutlenek węgla w postaci stałej. Uzyskujemy go poprzez zestalenie CO2 przy pomocy ciśnienia atmosferycznego, dzięki temu powstaje śnieg, który później przy pomocy prasowania zamienia sie w granulki 3mm, 16mm, plastry lub blok suchego lodu.

Powstały lód jest w 100% produktem bezpiecznym, przyjaznym dla środowiska oraz naturalnym dzięki czemu jest wykorzystywany do celów domowych oraz przemysłowych. Ważnym elementem jest też fakt, iż suchy lód poprzez swoją unikalną formułę wytwarza ochronę bakteriostatyczną poprawiając jakość produktów przetrzymywanych w suchym lodzie oraz zapobiega ich utlenianiu.

Suchy lód ma temperaturę -78,5 C i jego ważnym atrybutem jest proces sublimacji, czyli przejście ze staniu stałego od razu w stan gazowy pomijając fazę topnienia.

Właściwości oraz charakterystyka:

 • - produkt naturalny
 • - temperatura -78,5 C
 • - produkt niepalny
 • - cięższy od powietrza, opada na podłoże
 • - rozpuszcza się w wodzie
 • - bezzapachowy
 • - smak obojętny
 • - nietoksyczny
 • - znacznie większa efektywność chłodzenia w porównaniu do lodu wodnego

Sublimacja

Sublimacja suchego lodu zaczyna się już podczas jego produkcji i zachodzi zawsze w otoczeniu o wyższej temperaturze. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć suchy lód w jak najlepszej kondycji oraz by uniknąć strat, które są wynikiem procesu sublimacji. Suchy lód transportujemy w wyspecjalizowanych opakowaniach, jednak warto mieć na uwadze przy składaniu zamówień, że podczas transportu straty są nieuniknione. Zależy to najczęsciej od szybkości dostawy oraz wielkości zamówienia.

Do zamówień wysyłkowych stosujemy opakowania styropianowe o grubości ścianek od 30mm do 35mm, dzięki takiej grubości straty powstałe w wyniku sublimacji są zminimalizowane. Mimo przystosowanego opakowania na suchy lód należy liczyć się ze stratami, które mogą wynosić od 15% do 30% na dobę. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby suchy lód dostarczyć w jak najszybszym czasie.

Aby zminimalizować straty suchego lodu należy pamiętać, aby opakowanie otwierać jak najrzadziej oraz aby przechowywane było w zacienionym miejscu. Przy częstym otwieraniu opakowania wpuszczane jest do wewnątrz ciepłe powietrze co przyśpiesza proces sublimacji. W domu przechowujemy suchy lód jak najdalej od urządzeń wytwarzających ciepło i grzejników. Uchronimy opakowanie przed przegrzaniem i nasłonecznieniem co skutkuje nadmierną sublimacją.


Bezpieczeństwo

Jak wspomnieliśmy suchy lód jest produktem naturalnym, niepalnym i nietoksycznym jednak warto przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby korzystanie z suchego lodu było satysfakcjonujące, przyjemne oraz bezpieczne. Instrukcja oraz zasady bezpieczeństwa są one dołączone do paczki, którą Państwo otrzymacie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 • - Nie dotykać suchego lodu gołymi rękami – bezpośredni kontakt ze skórą może doprowadzić do poparzenia ze względu na bardzo niską temperaturę
 • - Nie wdychać – zbyt duża ilość dwutlenku węgla może wpłynąć niekorzystnie na układ oddechowy, może spowodować zawroty głowy oraz utratę przytomności
 • - Nie połykać – suchy lód nie jest przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji, zbyt niska temperatura może doprowadzić do obrażeń wewnętrznych
 • - Chronić oczy – kontakt bezpośredni z okiem może doprowadzić do uszkodzenia śluzówki oraz grozi poważnym odmrożeniem co może skutkować utratą wzroku
 • - Nie wyrzucać – wprowadzenie suchego lodu do miejsc nie objętych kontrolą może powodować nadmierne stężenie CO2
 • - Trzymać z daleka od dzieci – suchy lód należy przechowywać w specjalistycznych pojemnikach z dala od dzieci i zwierząt
 • - Należy ograniczyć ilość czasu otwartego pojemnika z zawartością suchego lodu
 • - Nie należy przechowywać suchego lodu w szczelnie zamkniętych, nieprzystosowanych do tego pojemnikach. Grozi to ich rozsadzeniem co może grozić zdrowiu lub życiu

Przy kontakcie bezpośrednim z suchym lodem należy:

 • - Odmrożenia skóry – przemywać ok 15 min letnią wodą, okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską
 • - Kontakt z oczami – odmrożenia mogą powodować trwałe uszkodzenie wzroku lub jego utratę. Oczy po kontakcie z suchym lodem należy natychmiast przepłukać letnią wodą, okryć jałowym opatrunkiem oraz zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
 • - U osób, u których zaobserwowano bóle głowy, brak przytomności, przyśpieszony oddech, niemożność poruszania się należy zapewnić dostęp do świeżego powietrza, zapewnić spokój oraz ciepłe okrycie i niezwłocznie wezwać lekarza.